Administraties

  • Het inboeken van uw inkopen, verkopen, onkosten, kas- en bankboek.
  • Het opstellen van debiteuren en crediteurenoverzichten.
  • Het opstellen van tussentijdse overzichten, prognoses, begrotingen en liquiditeitsprognoses.
  • Het verzorgen van en het ondersteunen bij het opzetten van een ondernemersplan, bijvoorbeeld voor startende ondernemers, alsmede het verzorgen van een financieringsaanvraag bij de bank.
  • Het verzorgen van uw salarisadministratie.
  • Het verzorgen van uw aangifte omzetbelasting en loonbelasting.
  • Het verlenen van administratieve ondersteuning.